9 kwietnia, 2019 r.

​Publiczna prezentacja założeń projektu „EkoMiasto i jego otoczenie – zrównoważony rozwój miasta i cennych przyrodniczo obszarów zagrożonych antropopresją”

UTWORZONO2019-04-09 14:13, Katarzyna Mazur OPUBLIKOWANO2019-04-09 00:00, Katarzyna Mazur OSTATNIA MODYFIKACJA2019-04-09 14:13, Katarzyna Mazur

Publiczna prezentacja założeń projektu „EkoMiasto i jego otoczenie – zrównoważony rozwój miasta i cennych przyrodniczo obszarów zagrożonych antropopresją"

Uniwersytet Łódzki informuje, iż w dniu 24 kwietnia 2019 roku o godzinie 13.30 w sali Rady Wydziału Budynku D przy ulicy Pomorskiej 141/143 w Łodzi, odbędzie się publiczna prezentacja założeń projektu pn. „EkoMiasto i jego otoczenie – zrównoważony rozwój miasta i cennych przyrodniczo obszarów zagrożonych antropopresją”.

Projekt ubiega się o dofinansowanie w konkursie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Działanie 2.3.1 „Cyfrowe udostępnianie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki” (Typ II projektu: Cyfrowe udostępnianie zasobów nauki).

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu proszone są o przesłanie zgłoszenia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19.04.2019 do godz. 23.59 na adres mailowy: blazej.marciniak@biol.uni.lodz.pl, podając imię, nazwisko nr telefonu do kontaktu oraz dane instytucji, którą Państwo reprezentują (jeśli dotyczy).

Udział w prezentacji jest nieodpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona. Osoby zakwalifikowane na listę uczestników otrzymają potwierdzenie udziału na adres e-mail podany w zgłoszeniu. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Jednocześnie informujemy, że przebieg spotkania będzie utrwalony za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk.

Poprzednia wiadomość Zasady przeprowadzania egzaminów dyplomowych
Następna wiadomość Publiczna prezentacja założeń projektu „Genomowa mapa Polski w bezpłatnym dostępie"