Remont zachodniej elewacji „starej” części budynku Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego przy ul. Matejki 32/38 w Łodzi

Godło narodowe

Remont zachodniej elewacji „starej” części budynku Biblioteki
Uniwersytetu Łódzkiego przy ul. Matejki 32/38 w Łodzi

Utworzono: 23.10.2019, 11:39:50 Zmodyfikowano: 13.11.2019, 10:48:41

Informacje

Numer sprawy: 23/DIR/UŁ/2019 Jednostka prowadząca: Dział Inwestycji i Remontów Źródło finansowania: Tryb udzielania: Przetarg nieograniczony Wartość postępowania: Status: W trakcie Termin składania wniosków/ofert: 13.11.2019, 09:30:00

Dodatkowe uwagi

Remont zachodniej elewacji "starej" części budynku Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego przy ul. Matejki 32/38 w Łodzi.

Zgodnie z dokumentacją projektową (stanowiącą Załącznik nr 9 do SIWZ) oraz kosztorysami nakładczymi (stanowiącymi Załącznik nr 10 do SIWZ) prace obejmują przygotowanie podłoża, systemowe odtworzenie otuliny zbrojenia, ocieplenie płaskich elementów barwionych w masie z wykonaniem wyprawy tynkarskiej oraz wykonanie nowego tynku gruboziarnistego na konstrukcji żelbetowej w nawiązaniu do istniejącej struktury i formy wykończenia elewacji.

 

Załączniki


Informacje o publikacji

Informację utworzył:
Informację opublikował: Migracja automatyczna
Data wytworzenia: 23.10.2019 | 11:39:00
Data publikacji: 23.10.2019 | 11:39:50
Data ostatniej modyfikacji: 13.11.2019 | 10:48:41

Rejestr zmian

Autor: -
Opis: Dodanie

Autor: -
Opis: Aktualizacja artykułu

Autor: -
Opis: Aktualizacja artykułu

Autor: -
Opis: Aktualizacja artykułu