Obowiązek informacyjny, o którym stanowią przepisy rozporządzenia RODO służy zapewnieniu: przejrzystości przetwarzania danych osobowych, właścicielowi danych osobowych możliwości kontroli nad zakresem udostępnianych administratorowi danych i weryfikacji czy przetwarzane są one zgodnie z wymogami prawa.

Przed rozpoczęciem przetwarzania danych osobowych niezbędnym jest udzielenie osobie, której dane mają być przetwarzane, wszystkich informacji z tym związanych (w przypadku danych pozyskanych w sposób niebezpośredni należy poinformować taką osobę w rozsądnym terminie, zależącym od okoliczności).

 

REKRUTACJA

dla kandydatów na studia/do szkoły doktorskiej

informacja odo dla kandydatów na studia, do szkoły doktorskiej

dla kandydatów na studia podyplomowe

informacja odo dla osób uczestniczących w rekrutacji na studia podyplomowe

dla kandydatów na kursy językowe organizowane przez SJP dla Cudzoziemców UŁ

informacja odo dla kandydatów na kursy organizowane przez SJPdC

dla osób biorących udział w rekrutacji do programu Zdolny uczeń - świetny student

Informacja odo dla osób biorących udział w rekrutacji do programu Zdolny uczeń - świetny student

 

STUDENCI/ DOKTORANCI

dla studentów/doktorantów

informacja odo studenci/doktoranci

dla osoby uczestniczącej w postępowaniu rekrutacyjnym oraz osoby zamieszkującej w Domu Studenckim UŁ

informacja odo  dla osoby uczestniczącej w postępowaniu rekrutacyjnym oraz osoby zamieszkującej w Domu Studenckim UŁ

 

PRACOWNICY/ KANDYDACI DO PRACY

dla kandydata do pracy w UŁ

informacja odo dla kandydata do pracy

dla pracownika UŁ

informacja odo dla pracownika

dla osób korzystających z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych UŁ

informacja odo dla osób korzystających z ZFŚS UŁ

 

INNE

monitoring wizyjny

informacja odo monitoring

dla osób ubiegających się o nadanie stopnia doktora lub doktora habilitowanego w UŁ

informacja odo dla osób ubiegających się o nadanie stopnia dr lub dr hab w UŁ

dla słuchaczy studiów podyplomowych

informacja odo dla słuchacza studiów podyplomowych w UŁ

dla uczestników kursów językowych organizowanych przez SJP dla Cudzoziemców UŁ

informacja odo dla uczestników kursów organizowanych przez SJPdC

dla użytkowników systemu biblioteczno-informacyjnego UŁ

informacja odo dla użytkowników systemu biblioteczno-informacyjnego

dla osób składających wnioski o dostęp do informacji publicznej

informacja odo dostęp do inf publicznej

dla osób odbywających praktyki/staż w UŁ

informacja odo dla osób odbywających praktyki/staże w UŁ 

dla osób uczestniczących w konkursie o stypendium naukowe w projekcie badawczym

informacja odo dla uczestników konkursu na stypendium naukowe NCN w projekcie badawczym

dla stypendystów w projektach badawczych

informacja odo dla stypendystów w projektach badawczych

dla uczestników programu Zdolny uczeń - świetny student

Informacja odo dla uczestników programu Zdolny uczeń - świetny student

dla Stron (reprezentantów Stron) umowy/osób wyznaczonych przez Stronę umowy do kontaktów z UŁ w związku z realizacją zawartej umowy

informacja odo dla Stron (reprezentantów Stron)

dla osób odwiedzających media społecznościowe Uniwersytetu Łódzkiego

informacja odo media społecznościowe

dla osób wnioskujących o nostryfikację dyplomów ukończenia studiów za granicą oraz potwierdzenia ukończenia studiów na określonym poziomie

informacja odo dla osób wnioskujących o nostryfikację dyplomu

dla rodziców/opiekunów prawnych niepełnoletnich: kandydatów na studia/kursy językowe oraz studentów/uczestników kursów językowych

informacja odo dla rodziców lub opiekunów prawnych osób niepełnoletnich

Informacje o publikacji

Informację utworzył:
Informację opublikował: Natalia Halicka
Data wytworzenia: 28.05.2021 | 23:46:00
Data publikacji: 28.05.2021 | 23:46:36
Data ostatniej modyfikacji: 19.10.2023 | 13:51:05

Rejestr zmian

Autor: Natalia Halicka
Opis: Dodanie

Autor: Renata Pietruszka
Opis: Aktualizacja artykułu

Autor: Renata Pietruszka
Opis: Aktualizacja artykułu

Autor: Renata Pietruszka
Opis: Aktualizacja artykułu

Autor: Renata Pietruszka
Opis: Aktualizacja artykułu

Autor: Natalia Halicka
Opis: Aktualizacja artykułu

Autor: Natalia Halicka
Opis: Aktualizacja artykułu

Autor: Natalia Halicka
Opis: Aktualizacja artykułu

Autor: Natalia Halicka
Opis: Aktualizacja artykułu

Autor: Natalia Halicka
Opis: Aktualizacja artykułu

Autor: Natalia Halicka
Opis: Aktualizacja artykułu

Autor: Natalia Halicka
Opis: Aktualizacja artykułu

Autor: Natalia Halicka
Opis: Aktualizacja artykułu

Autor: Natalia Halicka
Opis: Aktualizacja artykułu

Autor: Natalia Halicka
Opis: Aktualizacja artykułu

Autor: Natalia Halicka
Opis: Aktualizacja artykułu

Autor: Natalia Halicka
Opis: Aktualizacja artykułu

Autor: Natalia Halicka
Opis: Aktualizacja artykułu

Autor: Natalia Halicka
Opis: Aktualizacja artykułu

Autor: Natalia Halicka
Opis: Aktualizacja artykułu

Autor: Natalia Halicka
Opis: Aktualizacja artykułu

Autor: Renata Pietruszka
Opis: Aktualizacja artykułu

Autor: Natalia Halicka
Opis: Aktualizacja artykułu

Autor: Natalia Halicka
Opis: Aktualizacja artykułu

Autor: Natalia Halicka
Opis: Aktualizacja artykułu

Autor: Natalia Halicka
Opis: Aktualizacja artykułu

Autor: Natalia Halicka
Opis: Aktualizacja artykułu

Autor: Natalia Halicka
Opis: Aktualizacja artykułu

Autor: Natalia Halicka
Opis: Aktualizacja artykułu

Autor: Natalia Halicka
Opis: Aktualizacja artykułu

Autor: Natalia Halicka
Opis: Aktualizacja artykułu

Autor: Natalia Halicka
Opis: Aktualizacja artykułu

Autor: Natalia Halicka
Opis: Aktualizacja artykułu

Autor: Natalia Halicka
Opis: Aktualizacja artykułu

Autor: Natalia Halicka
Opis: Aktualizacja artykułu

Autor: Natalia Halicka
Opis: Aktualizacja artykułu

Autor: Natalia Halicka
Opis: Aktualizacja artykułu

Autor: Natalia Halicka
Opis: Aktualizacja artykułu

Autor: Natalia Halicka
Opis: Aktualizacja artykułu

Autor: Natalia Halicka
Opis: Aktualizacja artykułu

Autor: Natalia Halicka
Opis: Aktualizacja artykułu

Autor: Natalia Halicka
Opis: Aktualizacja artykułu

Autor: Natalia Halicka
Opis: Aktualizacja artykułu

Autor: Natalia Halicka
Opis: Aktualizacja artykułu

Autor: Natalia Halicka
Opis: Aktualizacja artykułu

Autor: Natalia Halicka
Opis: Aktualizacja artykułu

Autor: Natalia Halicka
Opis: Aktualizacja artykułu

Autor: Natalia Halicka
Opis: Aktualizacja artykułu

Autor: Natalia Halicka
Opis: Aktualizacja artykułu

Autor: Natalia Halicka
Opis: Aktualizacja artykułu

Autor: Natalia Halicka
Opis: Aktualizacja artykułu

Autor: Natalia Halicka
Opis: Aktualizacja artykułu

Autor: Natalia Halicka
Opis: Aktualizacja artykułu

Autor: Natalia Halicka
Opis: Aktualizacja artykułu

Autor: Natalia Halicka
Opis: Aktualizacja artykułu

Autor: Natalia Halicka
Opis: Aktualizacja artykułu

Autor: Natalia Halicka
Opis: Aktualizacja artykułu

Autor: Natalia Halicka
Opis: Aktualizacja artykułu

Autor: Natalia Halicka
Opis: Aktualizacja artykułu

Autor: Natalia Halicka
Opis: Aktualizacja artykułu

Autor: Natalia Halicka
Opis: Aktualizacja artykułu

Autor: Natalia Halicka
Opis: Aktualizacja artykułu

Autor: Natalia Halicka
Opis: Aktualizacja artykułu

Autor: Natalia Halicka
Opis: Aktualizacja artykułu

Autor: Natalia Halicka
Opis: Aktualizacja artykułu

Autor: Natalia Halicka
Opis: Aktualizacja artykułu

Autor: Natalia Halicka
Opis: Aktualizacja artykułu

Autor: Natalia Halicka
Opis: Aktualizacja artykułu

Autor: Natalia Halicka
Opis: Aktualizacja artykułu

Autor: Natalia Halicka
Opis: Aktualizacja artykułu

Autor: Natalia Halicka
Opis: Aktualizacja artykułu

Autor: Natalia Halicka
Opis: Aktualizacja artykułu

Autor: Natalia Halicka
Opis: Aktualizacja artykułu

Autor: Natalia Halicka
Opis: Aktualizacja artykułu

Autor: Natalia Halicka
Opis: Aktualizacja artykułu

Autor: Natalia Halicka
Opis: Aktualizacja artykułu

Autor: Natalia Halicka
Opis: Aktualizacja artykułu

Autor: Natalia Halicka
Opis: Aktualizacja artykułu

Autor: Natalia Halicka
Opis: Aktualizacja artykułu

Autor: Natalia Halicka
Opis: Aktualizacja artykułu

Autor: Natalia Halicka
Opis: Aktualizacja artykułu

Autor: Natalia Halicka
Opis: Aktualizacja artykułu

Autor: Natalia Halicka
Opis: Aktualizacja artykułu

Autor: Natalia Halicka
Opis: Aktualizacja artykułu

Autor: Natalia Halicka
Opis: Aktualizacja artykułu

Autor: Natalia Halicka
Opis: Aktualizacja artykułu

Autor: Natalia Halicka
Opis: Aktualizacja artykułu

Autor: Natalia Halicka
Opis: Aktualizacja artykułu

Autor: Natalia Halicka
Opis: Aktualizacja artykułu

Autor: Natalia Halicka
Opis: Aktualizacja artykułu

Autor: Natalia Halicka
Opis: Aktualizacja artykułu

Autor: Natalia Halicka
Opis: Aktualizacja artykułu

Autor: Natalia Halicka
Opis: Aktualizacja artykułu

Autor: Natalia Halicka
Opis: Aktualizacja artykułu

Autor: Natalia Halicka
Opis: Aktualizacja artykułu

Autor: Natalia Halicka
Opis: Aktualizacja artykułu

Autor: Natalia Halicka
Opis: Aktualizacja artykułu

Autor: Natalia Halicka
Opis: Aktualizacja artykułu

Autor: Natalia Halicka
Opis: Aktualizacja artykułu

Autor: Natalia Halicka
Opis: Aktualizacja artykułu

Autor: Natalia Halicka
Opis: Aktualizacja artykułu

Autor: Natalia Halicka
Opis: Aktualizacja artykułu