PEŁNOMOCNICY REKTORA

Godło narodowe

Pełnomocnicy Rektora

PEŁNOMOCNICY REKTORA UŁ W KADENCJI 2020-2024

Pełnomocnik Rektora Uniwersytetu Łódzkiego do spraw programów wymiany międzynarodowej

na okres od dnia 2020-09-01 do dnia 2024-08-31

 

Pełnomocnik Rektora Uniwersytetu Łódzkiego do spraw praktyk zawodowych

na okres od dnia 2020-09-01 do dnia 2024-08-31

 

Pełnomocnik Rektora Uniwersytetu Łódzkiego ds. systemu akumulacji i transferu punktów ECTS

na okres od dnia 2020-09-01 do dnia 2024-08-31
 

Pełnomocnik Rektora Uniwersytetu Łódzkiego do spraw konkursu Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza (IDUB).

na okres od dnia 2021-03-03 do dnia 2024-08-31

 

Pełnomocnik Rektora Uniwersytetu Łódzkiego do spraw zarządzania kryzysowego w związku z epidemią COVID-19

na okres od dnia 2020-09-21 do dnia 2024-08-31

 

Pełnomocnik Rektora Uniwersytetu Łódzkiego do spraw profilaktyki uzależnień

na okres od dnia 2020-09-01 do dnia 2024-08-31

 

Pełnomocnik Rektora Uniwersytetu Łódzkiego do spraw osób z niepełnosprawnościami

na okres od dnia 2020-09-01 do dnia 2024-08-31

 

Pełnomocnik Rektora Uniwersytetu Łódzkiego do spraw jakości kształcenia

na okres od dnia 2020-09-01 do dnia 2024-08-31

 

Pełnomocnik Rektora Uniwersytetu Łódkiego do spraw ds. Systemu POL-on

na okres od dnia 2021-07-05 do dnia 2024-08 31

 

Pełnomocnik Rektora Uniwersytetu Łódzkiego do spraw ds. Ochrony Informacji Niejawnych

od dnia 2017-02-15 do odwołania

 

Pełnomocnik Rektora Uniwersytetu Łódzkiego do spraw otwartego dostępu do publikacji i wyników badań naukowych.

na okres od dnia 2020-11-02 do dnia 2024-08-31

 

Pełnomocnik Rektora Uniwersytetu Łódzkiego do spraw ekonomicznych

na okres od dnia 2020-10-01 do dnia 2024-08-31

 

Pełnomocnik Rektora Uniwersytetu Łódzkiego do spraw nadzoru nad aktami wewnętrznymi Uczelni

na okres od dnia 2020-11-25 do dnia 2024-08-31

 

Pełnomocnik Rektora Uniwersytetu Łódzkiego do spraw kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela

na okres od dnia 2020-09-01 do dnia 2024-08-31

Informacje o publikacji

Informację utworzył:
Informację opublikował: Migracja automatyczna
Data wytworzenia: 11.06.2021 | 21:15:00
Data publikacji: 11.06.2021 | 21:15:17
Data ostatniej modyfikacji: 29.10.2021 | 14:44:57

Rejestr zmian

Autor: -
Opis: Dodanie

Autor: -
Opis: Aktualizacja artykułu

Autor: Natalia Halicka
Opis: Aktualizacja artykułu

Autor: Natalia Halicka
Opis: Aktualizacja artykułu