RADA UCZELNI

Godło narodowe

Rada uczelni

W skład Rady Uczelni UŁ w kadencji 2021 - 2024 r. wchodzą:

 • Anna Felisiak,
 • Sławomir Fijałkowski (Przewodniczący)
 • Jerzy Czubak
 • Rajmund Martyniuk,
 • Grzegorz Michalski,
 • Marcin Palusiak.

Zgodnie z art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668, z późn. zm.) w skład Rady Uczelni wchodzi także z mocy prawa przewodniczący Uczelnianej Rady Samorządu Studentów Uniwersytetu Łódzkiego. Od 25 listopada 2020 r. funkcję tę pełni Pan Eryk Zywert.

Do zadań rady uczelni należy:

 • opiniowanie projektu strategii Uniwersytetu;
 • opiniowanie projektu statutu;
 • monitorowanie gospodarki finansowej Uniwersytetu;
 • monitorowanie zarządzania Uniwersytetem;
 • wskazywanie kandydatów na rektora, po zaopiniowaniu przez senat;
 • opiniowanie sprawozdania z realizacji strategii Uniwersytetu;
 • wykonywanie innych zadań określonych w statucie i przepisach prawa powszechnie obowiązującego.

Kontakt:

ul. Narutowicza 68, pok. 107
90-136 Łódź

Sekretariat Rady Uczelni

Justyna Meksa,
Agnieszka Zgondek
E: ru@uni.lodz.pl
T: 42 635 40 10, 635 40 04

Informacje o publikacji

Informację utworzył:
Informację opublikował: Natalia Halicka
Data wytworzenia: 30.05.2021 | 16:40:00
Data publikacji: 30.05.2021 | 16:40:47
Data ostatniej modyfikacji: 29.09.2023 | 20:00:35

Rejestr zmian

Autor: Natalia Halicka
Opis: Dodanie

Autor: Natalia Halicka
Opis: Aktualizacja artykułu

Autor: Natalia Halicka
Opis: Aktualizacja artykułu

Autor: Natalia Halicka
Opis: Aktualizacja artykułu