UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

Godło narodowe

Udostępnianie informacji publicznej

Informacja publiczna

Każdy ma prawo do uzyskania informacji o działalności i funkcjonowaniu Uniwersytetu Łódzkiego w zakresie przewidzianym w ustawie o dostępie do informacji publicznej.


Podstawowe informacje są zamieszczane na stronach internetowych Uniwersytetu Łódzkiego:


Biuletyn Informacji Publicznej Uniwersytetu Łódzkiego – http://bip.uni.lodz.pl/
Serwis główny Uniwersytetu Łódzkiego – https://www.uni.lodz.pl/


Dodatkowe informacje w zakresie dotyczącym Uniwersytetu Łódzkiego są udostępniane w odpowiedzi na wniosek.

Przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej nie przewidują szczególnej formy wniosku, nie wprowadzają formularzy lub ich wzorów. Zamieszczony tutaj wniosek ma charakter nieobowiązkowy dla wnioskodawcy,jego wypełnienie usprawni proces udzielania odpowiedzi. Wymogi wniosku spełnia również pismo wysłane pocztą elektroniczną nawet wówczas, gdy nie jest opatrzone certyfikowanym podpisem elektronicznym. Wniosek można wypełnić komputerowo lub wydrukować i wypełnić ręcznie.


Wypełniony wniosek można przesłać:

pocztą elektroniczną na adres: dpo@uni.lodz.pl
pocztą na adres:
Uniwersytet Łódzki
ul. Prez. Gabriela Narutowicza 68, 90-136 Łódź

Informacje o publikacji

Informację utworzył:
Informację opublikował: Natalia Halicka
Data wytworzenia: 30.05.2021 | 12:32:00
Data publikacji: 30.05.2021 | 12:32:09
Data ostatniej modyfikacji: 30.05.2021 | 12:32:09

Rejestr zmian

Brak wyników