PROFIL NABYWCY

Godło narodowe

Profil nabywcy

Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące zadania inwestycyjnego pn. "Wykonanie przebudowy, rozbudowy termomodernizacji i zagospodarowania przestrzennego budynku Uniwersytetu Łódzkiego przy ul. Sienkiewicza 21 w Łodzi" (nr 45161-2024)

2024-OJS011-030827-pl Ogłoszenie wstępne Usługi ochrony zdrowia

2024-OJS011-030445-pl Ogłoszenie wstępne Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne

2024-OJS011-029868-pl Ogłoszenie wstępne Dostawa urządzeń komputerowych

2024-OJS011-029494-pl Ogłoszenie wstępne Dostawa energii elektrycznej dla Uniwersytetu Łódzkiego

2024-OJS011-029330-pl Ogłoszenie wstępne Dostawa odczynników chemicznych

2023/S 006-014553 Ogłoszenie wstępne Dostawa odczynników chemicznych

2023/S 006-012203 Ogłoszenie wstępne Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania

2023/S 006-012162 Ogłoszenie wstępne Dostawa urządzeń komputerowych

2022/S 015-032079 Ogłoszenie wstępne Dostawa systemu kopii bezpieczeństwa i serwerów bazodanowych na potrzeby jednostek organizacyjnych UŁ

2022/S 015-032080 Ogłoszenie wstępne Dostawa Urządzeń Sieciowych

2022/S 012-025797 Ogłoszenie wstępne Dostawa i instalacja zestawu ultra-wysokiej próżni (UHV) wyposażonego w głowicę STM pracującą w temperaturach helowych

2022/S 010-019496 Ogłoszenie wstępne Usługi sprzątania

2022/S 010-019495 Ogłoszenie wstępne Usługi ochroniarskie

2022/S 010-017664 Ogłoszenie wstępne Dostawa tonerów do drukarek laserowych/faksów

2022/S 010-017660 Ogłoszenie wstępne Dostawa pakietów oprogramowania i systemów informatycznych

2022/S 010-017659 Ogłoszenie wstępne Dostawa odczynników chemicznych

2022/S 006-011722 Ogłoszenie wstępne Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne

2022/S 006-010776 Ogłoszenie wstępne Dostawa mebli

2022/S 006-010775 Ogłoszenie wstępne Dostawa artykułów informacyjnych i promocyjnych

2022/S 006-010774 Ogłoszenie wstępne Dostawa urządzeń komputerowych

2022/S 013-029261 Ogłoszenie wstępne Dostawa urządzeń komputerowych Sprostowanie do ogłoszenia 2022/S 006-010774 Ogłoszenie wstępne Dostawa urządzeń komputerowych

2022/S 006-010773 Ogłoszenie wstępne Dostawa maszyn biurowych, sprzętów i materiałów, z wyjątkiem komputerów, drukarek i mebli

2021/S 193-501661  Ogłoszenie wstępne (Dostawa i instalacja spektrometru NMR 600 MHz z wyposażeniem) ­

2020-OJS252-634862-pl Ogłoszenie wstępne Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek

2020-OJS242-596154-pl Ogłoszenie wstępne Dostawa i instalacja sprzętu komputerowego, notebooków, serwerów, urządzeń sieci komputerowej, urządzeń drukujących, akcesoriów komputerowych oraz oprogramowania dla UŁ

2020-OJS242-597764-pl Ogłoszenie wstępne Usługa usuwania odpadów z Uniwersytetu Łódzkiego

2020-OJS245-606446-pl Ogłoszenie wstępne Dostawa i instalacja infrastruktury sekwenatora nowej generacji NGS dla pracowni Biobank UŁ

2020-OJS242-597765-pl Ogłoszenie wstępne Dostawa biletów lotniczych

2020-OJS195-471779-pl Ogłoszenie wstępne - Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego – System Ewidencji Osiągnięć – wraz z usługą powdrożeniową

2020S 187-448870 Ogloszenie wstepne Sukcesywna dostawa odczynników chemicznych

2020-OJS095-226265-pl ogloszenie wstepne Dostawa odczynników chemicznych podłoży mikrobiologicznych oraz materiałów laboratoryjnych

2020-OJS042-098534-pl Ogłoszenie wstępne Dostawa materiałów biurowych dla Uniwersytetu Łódzkiego

2020-OJS042-099247-pl Ogłoszenie wstępne Usługa serwisu i wsparcia oprogramowania ERP

2020-OJS042-099251-pl Ogłoszenie wstępne Dostawa biletów lotniczych

2020-OJS040-094734-pl Ogłoszenie wstępne Usługa usuwania odpadów z Uniwersytetu Łódzkiego

2020-OJS040-094126-pl Ogłoszenie wstępne Dostawa energii elektrycznej dla Uniwersytetu Łódzkiego.

2019/S 234-573721 - Ogłoszenie wstępne - Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z obiektów Uniwersytetu Łódzkiego

2019/S 234-573158 - Ogłoszenie wstępne - Dostawa i instalacja sprzętu komputerowego, notebooków, serwerów, urządzeń dla potrzeb sieci komputerowej,akcesoriów komputerowych oraz oprogramowania dla Uniwersytetu Łódzkiego

Wstępne ogłoszenie informacyjne - Budowa budynku dydaktycznego Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego przy ul. Narutowicza 65 i ul. Lindleya 5 w Łodzi - 2019/S 174-423164

Wstępne ogłoszenie informacyjne - Remont, przebudowa i termomodernizacja budynków Centrum Szkoleniowo–Konferencyjnego Uniwersytetu Łódzkiego przy ul. Kopcińskiego 16/18 w Łodzi – etap II 2019/S 174-423163

Wstępne ogłoszenie informacyjne Dostawa odczynników chemicznych i materiałów filtracyjnych 2019S 139-341691

Wstępne ogłoszenie informacyjne Dostawa odczynników chemicznych i materiałów filtracyjnych

Wstępne ogłoszenie informacyjne Dostawa i instalacja urządzeń laboratoryjnych 2019-S 138-339120

Wstępne ogłoszenie informacyjne Dostawa i instalacja urządzeń laboratoryjnych

Wstępne ogłoszenie informacyjne Usługa rozpowszechniania wersji elektronicznej artykułów zamieszczanych w czasopismach naukowy 2019-OJS107-261211-pl

Wstępne ogłoszenie informacyjne Świadczenie sukcesywnych usług w zakresie redakcji merytorycznej, składu i łamania tekstu 2019-OJS106-258895

Wstępne ogłoszenie informacyjne dot. sukcesywnej dostawy materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i innych urządzeń biurowych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Łódzkiego (nr 2019/S 096-231388)

Wstępne ogłoszenie informacyjne dot. usługi sprzątania biur i szkół oraz czyszczenia urządzeń biurowych (nr 2019/S 040-090434)

Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące dostawy i instalacji sprzętu komputerowego, serwerów, notebooków, urządzeń dla potrzeb sieci komputerowej, akcesoriów komputerowych oraz oprogramowania dla Uniwersytetu Łódzkiego 2019_S 011-020878 z dnia 16.01.2019r.

Ogłoszenie wstępne_opublikowaneWstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące usługi Wytworzenia i wdrożenia systemu informatycznego obsługującego platformę e-Człowiek.pl - 2018-OJS170-386825-pl.pdf-Ogłoszenie wstępne informacyjne

Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące dostawy materiałów promocyjnych i usługi druku materiałów promocyjnych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Łódzkiego (2018/S-096-218219)Wstępne ogłoszenie informacyjne

Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące świadczenia usług w zakresie rezerwacji, wystawiania, sprzedaży i sukcesywnej dostawy biletów lotniczych na potrzeby Uniwersytetu Łódzkiego – dla pracowników, studentów i doktorantów oraz gości Uniwersytetu Łódzkiego.

Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące dostawę oraz usługę wdrożenia i utrzymania systemu informatycznego dla Uniwersytetu Łódzkiego

Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące dostawy i instalacji sprzętu komputerowego, serwerów, notebooków, urządzeń dla potrzeb sieci komputerowej, akcesoriów komputerowych oraz oprogramowania dla Uniwersytetu Łódzkiego (2017/S - 219-454802)

Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące zakupu narzędzia serwisu www wraz z wdrożeniem i usługą powdrożeniową (2018/S 230-525763)

Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące usługi składu, rewizji plików WORD, PDF, korekty, druku, konwersji na format elektroniczny, przekazania plików elektronicznych oraz dystrybucji i sprzedaży nakładu drukowanego 2017-OJS247-518890-pl

Informacje o publikacji

Informację utworzył:
Informację opublikował: Renata Pietruszka
Data wytworzenia: 01.07.2021 | 13:22:00
Data publikacji: 01.07.2021 | 13:22:36
Data ostatniej modyfikacji: 30.01.2024 | 12:13:03

Rejestr zmian

Autor: Renata Pietruszka
Opis: Dodanie

Autor: Renata Pietruszka
Opis: Aktualizacja artykułu

Autor: Natalia Halicka
Opis: Aktualizacja artykułu

Autor: Natalia Halicka
Opis: Aktualizacja artykułu

Autor: Natalia Halicka
Opis: Aktualizacja artykułu

Autor: Natalia Halicka
Opis: Aktualizacja artykułu

Autor: Natalia Halicka
Opis: Aktualizacja artykułu

Autor: Natalia Halicka
Opis: Aktualizacja artykułu

Autor: Natalia Halicka
Opis: Aktualizacja artykułu

Autor: Natalia Halicka
Opis: Aktualizacja artykułu

Autor: Natalia Halicka
Opis: Aktualizacja artykułu

Autor: Natalia Halicka
Opis: Aktualizacja artykułu

Autor: Natalia Halicka
Opis: Aktualizacja artykułu

Autor: Natalia Halicka
Opis: Aktualizacja artykułu

Autor: Natalia Halicka
Opis: Aktualizacja artykułu

Autor: Natalia Halicka
Opis: Aktualizacja artykułu

Autor: Natalia Halicka
Opis: Aktualizacja artykułu

Autor: Natalia Halicka
Opis: Aktualizacja artykułu

Autor: Natalia Halicka
Opis: Aktualizacja artykułu

Autor: Natalia Halicka
Opis: Aktualizacja artykułu

Autor: Natalia Halicka
Opis: Aktualizacja artykułu

Autor: Natalia Halicka
Opis: Aktualizacja artykułu

Autor: Natalia Halicka
Opis: Aktualizacja artykułu

Autor: Natalia Halicka
Opis: Aktualizacja artykułu

Autor: Natalia Halicka
Opis: Aktualizacja artykułu

Autor: Natalia Halicka
Opis: Aktualizacja artykułu