STANOWISKO:  adiunkt w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Godło narodowe

adiunkt w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Utworzono: 27.04.2023, 11:55:57 Zmodyfikowano: 27.04.2023, 11:55:57

Informacje

Miejsce pracy: Katedra Gospodarki Regionalnej i Środowiska Stanowisko: adiunkt w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych Rodzaj umowy: Umowa o pracę Wymiar etatu: Pełny etat Data ogłoszenia: 27.04.2023 od godziny 00:00 Termin składania CV: 25.06.2023 do godziny 23:59

Opis stanowiska

Instytucja: Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Katedra Gospodarki Regionalnej i Środowiska

Miasto: Łódź

Stanowisko: adiunkt w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Dyscyplina naukowa: ekonomia i finanse/nauki socjologiczne/geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna

Data ogłoszenia: 27.04.2023r.

Termin składania ofert do: 25.06.2023r.

Link do strony uczelni: www.uni.lodz.pl; https://www.region.uni.lodz.pl/

Dodatkowe informacje: Zgłoszenie na konkurs należy dostarczyć na poniższy adres lub przesłać mailowo: Katedra Gospodarki Regionalnej i Środowiska, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego, ul. POW 3/5, 90-255 Łódź, (pok. B 302, poniedziałek - piątek 8.00-15.00)

Adres e-mail: dorota.derdzikowska@uni.lodz.pl region@uni.lodz.pl

Telefon kontaktowy: 42 665 57 50; 42 635 53 23 (poniedziałek - piątek 8.00-15.00)

Słowa kluczowe: konkurs na stanowisko adiunkta, gospodarka przestrzenna, partycypacja społeczna, samorząd terytorialny, dobra praca

Oferujemy:

- elastyczny czas pracy, typowy dla pracy akademickiej,

- pracę w inspirującym, interdyscyplinarnym zespole badaczek i badaczy, zajmującym się procesami rozwoju gospodarczego i przestrzennego miast i regionów, politykami rozwoju jednostek terytorialnych, i problematyką rozwoju zrównoważonego,

- możliwości wielu wyjazdów krajowych i zagranicznych i pracę w środowisku międzynarodowym,

- kontakty z licznymi podmiotami samorządowymi i rządowymi, oraz organizacjami pozarządowymi, umożliwiającym współpracę praktyczną i prowadzenie rzetelnych badań terenowych,

- bardzo atrakcyjne benefity pracownicze i system premii i nagród,

- dużą wolność i wsparcie w kształtowaniu dalszej ścieżki własnej kariery zawodowej.

Opis wymagań:

Kandydat na ww. stanowisko powinien spełniać wymagania art. 113 i art. 116 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 574 ze zm.) oraz Statutu Uniwersytetu Łódzkiego.

Poszukujemy kandydatek/ów:

- posiadających co najmniej stopień naukowy doktora, w jednej z dyscyplin w ramach dziedziny nauk społecznych (w szczególności: ekonomia i finanse, geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna, nauki socjologiczne, nauki i polityce, nauki prawne, nauki i zarządzaniu i jakości),

- gotowych zadeklarować dalszą pracę naukową w dziedzinie nauk społecznych w co najmniej jednej z wymienionych dyscyplin:

  • ekonomia i finanse,
  • nauki socjologiczne,
  • geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna

- gotowych do podjęcia zatrudnienia w UŁ jako podstawowym miejscu pracy,

- posiadających doświadczenie w pracy badawczej i dydaktycznej w obszarach związanych z rozwojem miast i regionów, polityką miejską i regionalną, socjologią społeczności lokalnych, partycypacją społeczną i demokracją deliberacyjną w samorządzie terytorialnym, finansami samorządowymi, planowaniem rozwoju

- posiadających dorobek publikacyjny w uznanych czasopismach naukowych (Web of Science, Scopus) i wydawnictwach naukowych

- biegle porozumiewających się językiem polskim oraz angielskim, na poziomie umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych,

- dodatkowym atutem będzie udokumentowany udział w projektach naukowych i dydaktycznych (Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Badań Naukowych, Narodowego Centrum Nauki, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, itp.).

Osoby przystępujące do konkursu proszone są o złożenie podania o zatrudnienie, skierowanego do Rektora Uniwersytetu Łódzkiego, wraz z wymienionymi poniżej załącznikami:

- kwestionariusz osobowy, oświadczenia i promesa dostępne na stronie internetowej Uniwersytetu Łódzkiego http://www.uni.lodz.pl/kariera

- promesa oświadczenia o dziedzinie i dyscyplinie,

- kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych i uzyskania stopnia naukowego doktora,

- CV,

- wykaz dotychczasowego dorobku,

- dokumenty potwierdzające odbyte szkolenia, kursy i posiadane certyfikaty (w tym językowe); w przypadku braku certyfikatów oświadczenie dotyczące stopnia znajomości języków obcych (podstawowy, średniozaawansowany, zaawansowany),

- opcjonalnie – opinia z ostatniego miejsca pracy.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 4.07.2023r.

Zastrzegamy sobie prawo przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych z wybranymi osobami
(również on-line).Wygranie konkursu nie gwarantuje zatrudnienia w Uniwersytecie Łódzkim.

Dyscyplina nauki

ekonomia i finanse

Słowa kluczowe

konkurs na stanowisko adiunkta, gospodarka przestrzenna, partycypacja społeczna, samorząd terytorialny, dobra praca

Data rozstrzygnięcia konkursu

04.07.2023

Wyniki konkursu

Dane kontaktowe

Osoba koordynująca: Zgłoszenie na konkurs należy dostarczyć na poniższy adres lub przesłać mailowo: Katedra Gospodarki Regionalnej i Środowiska, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego, ul. POW 3/5, 90-255 Łódź, (pok. B 302, poniedziałek - piątek 8.00-15.00)Adres e-mail: dorota.derdzikowska@uni.lodz.pl Telefon kontaktowy: 42 665 57 50; 42 635 53 23 (poniedziałek - piątek 8.00-15.00)

Informacje o publikacji

Informację utworzył: Beata Bugajska
Informację opublikował: Beata Bugajska
Data wytworzenia: 27.04.2023 | 11:55:57
Data publikacji: 27.04.2023 | 00:00:00
Data ostatniej modyfikacji: 27.04.2023 | 11:55:57

Rejestr zmian

Brak wyników