WYMIANA MIĘDZYUCZELNIANA

Godło narodowe

Wymiana międzyuczelniana

Program Most

MOST to program mobilności studentów i doktorantów. Od 1999 r. cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem, umożliwiając studiowanie przez semestr lub cały rok akademicki na jednym z dwudziestu polskich Uniwersytetów.

Udział w Programie jest bezpłatny i niezależny od trybu studiów. MOST daje możliwość:

  • realizacji programu studiów na uczelni innej niż macierzysta;
  • wyboru dodatkowych, związanych z zainteresowaniem Studentki/Studenta, zajęć dydaktycznych;
  • nawiązania kontaktu ze specjalistami w danej dziedzinie, pracującymi na uczelni innej niż macierzysta;
  • korzystania z księgozbioru innej uczelni, wykonywania kwerend bibliotecznych poza ośrodkiem macierzystym;
  • prowadzenia badań do pracy seminaryjnej, magisterskiej, czy dysertacji doktorskiej w środowisku powiązanym z przedmiotem analiz;
  • nawiązania kontaktów ze środowiskiem naukowym innego wydziału, instytutu, katedry;
  • wykazania się, także przed przyszłym pracodawcą, umiejętnością adaptacji do nowych warunków, mobilnością.

Więcej informacji na temat programu most: www.most.amu.edu.pl

Umowy typu Cotutelle

Cotutelle to doktorat międzynarodowy, pisany na dwóch uniwersytetach, pod opieką dwóch promotorów. W efekcie – doktorant uhonorowany jest podwójnym dyplomem z informacją, iż rozprawa powstała na podstawie umowy cotutelle.

Cotutelle podnosi rangę rozprawy - doktorant od początku pracuje w dwóch grupach badawczych – polskiej i zagranicznej, pod opieką dwóch promotorów, przygotowując pracę w języku innym niż polski (zazwyczaj, ponieważ prace po polsku też są spotykane, zależy od promotora na zagranicznej uczelni). Umowa cotutelle zakłada podróżowanie między dwoma uniwersytetami i uczestniczenie w pracach naukowych oraz zajęciach dla doktorantów na obu uczelniach. To wyjątkowa okazja, aby zaistnieć na międzynarodowym forum naukowym, szlifować język fachowy (każdy z nas zna co najmniej jeden język obcy, każdy też wie, że co innego znać język do codziennego komunikowania się, a co innego do pracy naukowej), jest to także przygoda kulturowa – najczęściej w zagranicznych grupach badawczych pracują naukowcy z wielu krajów. Międzynarodowa współpraca podczas kształcenia w Szkole Doktorskiej lub podczas Studiów Doktoranckich może zaowocować wieloma wspólnymi projektami także długo po uzyskaniu doktoratu – tym bardziej warto.

Jednym zdaniem - cotutelle to pomysł na „umiędzynarodowienie” doktoratu i samego siebie.

Cotutelle wymyślił rząd Francji, żeby rozwinąć współpracę naukową z innymi krajami. W tej chwili to sposób pracy znany także w wielu innych krajach, nie tylko w Europie.

Są to na przykład: Belgia, Hiszpania, Niemcy, Włochy, Holandia

Tekst: Zuzanna Wiorogórska

 

Aby doktorant mógł odbyć kształcenie w trybie Cotutelle konieczne jest zawarcie umowy pomiędzy uniwersytetem Łódzkim i uczelnią zagraniczną. Umowa przygotowywana jest dla każdego doktoranta indywidualnie – wspólnie przez Uniwersytet Łódzki i uczelnię zagraniczną w porozumieniu z doktorantem na podstawie zamieszczonych poniżej wzorców.

Każdego doktoranta lub kandydata do Szkoły Doktorskiej, który chciałby kształcić się w trybie Cotutelle zapraszamy do kontaktu:

 

Centrum Obsługi Studentów i Doktorantów sekcja: Sprawy Doktorantów

Łukasz Kamiński: lukasz.kaminski@uni.lodz.pl

Magdalena Ferlińska, magdalena.ferlinska@uni.lodz.pl

 

Informacje o publikacji

Informację utworzył:
Informację opublikował: Natalia Halicka
Data wytworzenia: 11.06.2021 | 21:05:00
Data publikacji: 11.06.2021 | 21:05:32
Data ostatniej modyfikacji: 11.06.2021 | 21:08:03

Rejestr zmian

Autor: Natalia Halicka
Opis: Dodanie

Autor: Natalia Halicka
Opis: Aktualizacja artykułu

Autor: Natalia Halicka
Opis: Aktualizacja artykułu