STYPENDIA

Godło narodowe

Stypendia

STYPENDIA/POMOC MATERIALNA

  1. obowiązujące w roku akad. 2019/20 – Zarządzenie Rektora nr 63 z 12.01.2018 r. w sprawie szczegółowych kryteriów przyznawania stypendiów doktoranckich (ze zm.)
  2. obowiązujące w roku akad. 2020/21 - Zarządzenie Rektora nr 28 z 6.11.2019 r. w sprawie: szczegółowych kryteriów przyznawania stypendiów doktoranckich w Uniwersytecie Łódzkim (ze zm.)
  1. obowiązujące w roku akad. 2019/20 - Zarządzenie Rektora nr 64 z 12.01.2018 r. w sprawie szczegółowych kryteriów przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej w UŁ (ze zm.)
  2. obowiązujące w roku akad. 2020/21- Zarządzenie Rektora nr 29 z 6.11.2019 r. w sprawie szczegółowych kryteriów przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej w Uniwersytecie Łódzkim (ze zm.)

 

Ubezpieczenia:

ubezpieczenie NNW http://nnw-studentow.pl/

ubezpieczenie zdrowotne

Więcej informacji na temat przysługujących doktorantom stypendiów oraz wnioski stypendialne znajdziecie państwo na stronie: http://cos.uni.lodz.pl w zakładkach Stypendia oraz Przepisy prawne i wnioski.

Informacje o publikacji

Informację utworzył: Migracja danych
Informację opublikował: Natalia Halicka
Data wytworzenia: 30.11.2020 | 13:09:00
Data publikacji: 30.11.2020 | 13:09:11
Data ostatniej modyfikacji: 09.06.2021 | 15:14:35

Rejestr zmian

Autor: Natalia Halicka
Opis: Dodanie

Autor: Natalia Halicka
Opis: Aktualizacja artykułu

Autor: Natalia Halicka
Opis: Aktualizacja artykułu

Autor: Migracja automatyczna
Opis: Aktualizacja artykułu