KOLEGIA UŁ DS. NAUKI

Godło narodowe

Kolegia UŁ ds. nauki

 • Prof. dr hab. Zbigniew Kmieciak – Przewodniczący Kolegium, Prorektor ds. nauki
 • Dr hab. Tomasz Czapla, prof. UŁ – Dziekan Wydziału Zarządzania UŁ, Przewodniczący Komisji ds. stopni naukowych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości;
 • Prof. dr hab. Krzysztof Konecki – Przewodniczący Komisji ds. stopni naukowych w dyscyplinie nauki socjologiczne;
 • Dr hab. Monika Bogucka-Felczak, prof. UŁ – Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UŁ, Przewodniczący Komisji ds. stopni naukowych w dyscyplinie nauki prawne;
 • Dr hab. Ryszard Machnikowski, prof. UŁ – Dziekan Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych UŁ, Przewodniczący Komisji ds. stopni naukowych w dyscyplinie nauki o polityce i administracji;
 • Dr hab. Rafał Matera, prof. UŁ – Dziekan Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ, Przewodniczący Komisji ds. stopni naukowych w dyscyplinie ekonomia i finanse
 • Dr hab. Ilona Świątek-Barylska, prof. UŁ – Dyrektor Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych UŁ;
 • Dr hab. Alina Wróbel, prof. UŁ – Dziekan Wydziału Nauk o Wychowaniu UŁ, Przewodniczący Komisji ds. stopni naukowych w dyscyplinach pedagogika i psychologia;
 • Dr hab. Bogdan Włodarczyk, prof. UŁ – Dziekan Wydziału Nauk Geograficznych UŁ, Przewodniczący Komisji ds. stopni naukowych w dyscyplinie geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna;

 

Z głosem doradczym:

 • Dr hab. Iwona Janicka, prof. UŁ – dyscyplina psychologia.

 • Prof. dr hab. Zbigniew Kmieciak – Przewodniczący Kolegium, Prorektor ds. nauki
 • Dr hab. Artur Gałkowski, prof. UŁ – Przewodniczący Komisji ds. stopni naukowych w dyscyplinie językoznawstwo;
 • Prof. dr hab. Joanna Jabłkowska – Dziekan Wydziału Filologicznego UŁ, Przewodniczący Komisji ds. stopni naukowych w dyscyplinach literaturoznawstwo i nauki o kulturze i religii;
 • Prof. dr hab. Maciej Kokoszko – Dziekan Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ, Przewodniczący Komisji ds. stopni naukowych w dyscyplinie historia;
 • Dr hab. Marek Gensler, prof. UŁ – Przewodniczący Komisji ds. stopni naukowych w dyscyplinach archeologia i filozofia;
 • Dr hab. Ryszard Machnikowski, prof. UŁ – Dziekan Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych UŁ;
 • Dr hab. Aneta Pawłowska, prof. UŁ – Przewodnicząca Komisji ds. stopni naukowych w dyscyplinie nauki o sztuce;
 • Dr hab. Joanna Sowa, prof. UŁ – Dyrektor Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych UŁ;

Z głosem doradczym:

 • Prof. dr hab. Marek Dziekan – dyscyplina nauki o kulturze i religii;
 • Prof. dr hab. Małgorzata Leyko – dyscyplina nauki o kulturze i religii;
 • Dr hab. Anna Marciniak-Kajzer, prof. UŁ – dyscyplina archeologia;
 • Dr hab. Inga Kuźma, prof. UŁ – dyscyplina nauki o kulturze i religii.

 

Z głosem doradczym: